Światowy Tydzień Kontynencji 2022 (World Continence Week – WCW)
trwa
od 20 do 26 czerwca.

JAK ROZMAWIAĆ O TRUDNYCH TEMATACH?

Światowy Tydzień Kontynencji 2022 (World Continence Week – WCW)
trwa od 20 do 26 czerwca.

Polskie obchody pod hasłem “JAK ROZMAWIAĆ O TRUDNYCH TEMATACH?”
zorganizowało Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”.

21 czerwca 2022 (wtorek) odbyły się trzy debaty z udziałem ekspertów.

Konferencja miała formułę hybrydową.

Uczestnicy sami mogli zadecydować jaka forma obecności będzie dla nich odpowiednia: stacjonarna czy online. Za pośrednictwem naszej strony każda osoba zainteresowana tematyką inkontynencji mogła bez żadnych opłat dołączyć do obchodów, a także brać w nich czynny udział, uczestnicząc w interaktywnej formule dyskusji i zadawania pytań.